Albanian Arabic Bulgarian Bosanski English German Hrvatski 한국인 македонски Srpski Turkish

Rreth Nesh

Ftoni Shop

Zgjidhje natyrale, cilësore, të shpejta, një-për-një dhe online

Ballkani ka qenë gjithmonë dritarja e Evropës në lindje, ndonjëherë e vendosur midis perëndimit dhe lindjes. Por nuk mori kurrë vlerën që meritonte.
Si Ftoni Shop SH.P.K, jemi një kompani e themeluar në Kosovë, e cila mund të konsiderohet si perla e Ballkanit, nga Edip VARDARLI BERISHA, me origjinë nga Kosova dhe jeton në Turqi, në qytetin e Gjilanit, Kosovë.
Ne do të jemi të lumtur nëse mund të kontribuojmë në pjesëmarrjen e Ballkanit në këtë tregti globale në tregtinë botërore globalizuese. Për këtë arsye, përmes Shoqërisë Ftoni Shop Limited kemi themeluar Ne duam ta mbështesim këtë çështje duke zgjeruar rrjetin tonë të shërbimeve si Turizmi, Turizmi Shëndetësor, Furnizimi me Ushqim, Restoranti, Media, Energjia, Energjia Diellore, Visual Designs, duke aktivizuar sa më shumë tregtinë dhe duke kontribuar në krijimin e vendeve të punës.