Albanian Arabic Bulgarian Bosanski English German Hrvatski 한국인 македонски Srpski Turkish

Politika e Privatësisë

Ne rekomandojmë t. Nëse do të blini, shënoni të gjitha informacionet e telefonit/adresës së dyqanit ku keni blerë produktin përpara se të bëni blerjet. Konfirmojeni me telefon përpara se të bëni blerje nëse nuk keni besim. Të gjitha informacionet në lidhje me kompaninë tonë dhe vendndodhjen e kompanisë tregohen në të gjitha faqet tona të blerjeve në internet.
 
SIGURIA E INFORMACIONIT TË KARTELËS SË KREDITËS SIGURIA E PORËSISË ME POSTË

 
Të dhënat tuaja të identitetit dhe kartës së kreditit, të cilat do të na i dërgoni me porosi me postë me kartë krediti, do të ruhen nga kompania jonë sipas parimit të konfidencialitetit. Ky informacion ruhet për 60 ditë kundër kundërshtimeve të mundshme të tërheqjes së kartës së kreditit në bankë dhe më pas shkatërrohet. Nëse nga karta juaj tërhiqet ndonjë shumë, përveç formularit të porosisë me postë të miratuar nga ju, të cilin do të na dërgoni në këmbim të çmimit të produkteve që keni porositur, ju natyrisht mund të kundërshtoni bankën dhe ajo nuk përbën një rrezikoni pasi mund të parandaloni pagesën e kësaj shume.
 
 
FAQET DHE APLIKACIONET E PARËVE TË TRETË

Dyqani ynë mund të lidhet me faqe të tjera brenda faqes së internetit. Kompania jonë nuk mban asnjë përgjegjësi për praktikat e privatësisë dhe përmbajtjen e faqeve të aksesuara përmes këtyre lidhjeve. Reklamat e publikuara në faqen e internetit të kompanisë sonë u shpërndahen përdoruesve tanë përmes partnerëve tanë reklamues. Parimet e Politikës së Privatësisë në këtë marrëveshje janë vetëm për përdorimin e Dyqanit tonë dhe nuk mbulojnë faqet e internetit të palëve të treta.
 
RRETHANA TË PËRJASHTIMTARE

Në rastet e kufizuara të specifikuara më poshtë, kompania jonë mund t'ua zbulojë informacionin e përdoruesve palëve të treta, me përjashtim të dispozitave të kësaj "Politike të Privatësisë". Këto raste janë të kufizuara në numër;
1. Ligj, Dekret-Ligj, Rregullore etj. të respektojë detyrimet e vendosura nga rregullat ligjore të miratuara nga autoriteti ligjor kompetent;
2. Për të përmbushur kërkesat e "Marrëveshjes së Anëtarësimit" dhe të marrëveshjeve të tjera të lidhura nga dyqani ynë me përdoruesit dhe për t'i vënë ato në praktikë;
3. Kërkimi i informacionit për përdoruesit me qëllim të kryerjes së një hetimi ose hetimi të kryer siç duhet nga autoriteti i autorizuar administrativ dhe gjyqësor;
4. Është e nevojshme të jepet informacion për të mbrojtur të drejtat ose sigurinë e përdoruesve.
 
SIGURIA E EMAILIT

Asnjëherë mos shkruani numrin ose fjalëkalimet e kartës suaj të kreditit në emailet që i dërgoni Shërbimit të Klientit të dyqanit tonë në lidhje me ndonjë nga porositë tuaja. Informacioni i përfshirë në e-mail mund të shikohet nga palët e treta. Kompania jonë nuk mund të garantojë sigurinë e informacionit të transferuar nga emailet tuaja në asnjë rrethanë.
 
KOKITË E SHFLETËSVE

Kompania jonë mund të marrë informacion në lidhje me përdoruesit që vizitojnë dyqanin tonë dhe përdorimin e faqes së internetit duke përdorur një skedar komunikimi teknik (Cookie). Skedarët e komunikimit teknik të përmendur janë skedarë të vegjël teksti që një faqe interneti i dërgon në shfletuesin e përdoruesit për t'u ruajtur në memorien kryesore. Skedari i komunikimit teknik lehtëson përdorimin e internetit duke ruajtur statusin dhe preferencat rreth sajtit.
 
Skedari i komunikimit teknik ndihmon për të marrë informacion statistikor se sa njerëz e vizitojnë sitin, për çfarë qëllimi, sa herë një person e viziton faqen dhe sa kohë qëndrojnë në sit, dhe për të gjeneruar në mënyrë dinamike reklama dhe përmbajtje nga faqet e përdoruesve të dizajnuara posaçërisht për përdoruesit. Skedari i komunikimit teknik nuk është krijuar për të marrë të dhëna ose ndonjë informacion tjetër personal nga memoria kryesore ose e-mail-i juaj. Shumica e shfletuesve janë krijuar fillimisht për të pranuar skedarin e komunikimit teknik, por përdoruesit mund të ndryshojnë cilësimet në mënyrë që skedari i komunikimit teknik të mos arrijë ose të jepet një paralajmërim kur dërgohet skedari i komunikimit teknik.
 
Kompania jonë mund të ndryshojë dispozitat e kësaj "Politike të Privatësisë" në çdo kohë duke e postuar atë në faqe ose duke dërguar një e-mail për përdoruesit ose duke e publikuar në faqen e saj. Nëse kushtet e Politikës së Privatësisë ndryshojnë, ato do të hyjnë në fuqi në datën e publikimit.
 
Për çdo pyetje ose sugjerim në lidhje me politikën tonë të privatësisë, mund të dërgoni një email në satis@webozel.net. Ju mund të kontaktoni informacionin e kontaktit të kompanisë sonë më poshtë.