Albanian Arabic Bulgarian Bosanski English German Hrvatski 한국인 македонски Srpski Turkish
TEB Sh.A. Kosove
TEB Sh.A. Prishtine, Kosove
Emri i Përfituesit: FTONI SHOP SHPK
Iban:
XK05 20 17 0002149361 23 EUR